Nacházíte se zde: Úvod

Informačník:

Dny volna:

1.5. a 8.5. 2023 státní svátky.

Třídní schůzky:

Dne 26.4. 2023 se budou konat třídní schůzky v době od 15 do 16:30. Pokud vám tento čas nevyhovuje domluvte si nový termín s konkrétním vyučujícím. Děkujeme a na všechny se moc těšíme.

Obědy:

Přihlašování a odhlašování obědů: Chlebcová Helena tel.: 554 230 185, web střední školy a jejich informace ZDE.

Facebook:

Naše škola má uzavřenou skupinu na facebooku - o přijetí mohou požádat rodiče (zákonní zástupci) i žáci - zde.

Aktuality:

Aktuální dění ve škole můžete sledovat ZDE.

Obrázky:

Projekty do kterých je škola zapojena:

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Informační leták ZDE.


Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosi s negativními dopady výuk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 na vzdělávání žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.

Informační leták ZDE.


Desatero pro primární prevenci

Projekt Desatero pro primární prevenci je určený pro žáky druhého stupně ZŠ, studenty SŠ včetně učňovských oborů a víceletých gymnázií. Projekt je založen na 10ti edukativních videoprojekcí o délce
8-12 minut, kdy jednotlivé díly reflektují následující problematiky: šikany a extrémních projevů agrese, stalkingu, domácího násilí, závislostí na alkoholu, závislostí na tabáku, látkové závislosti, nelátkové závislosti, poruchy příjmu potravy, syndrom týraného a zneužívaného dítěte a sebepoškozování. Součástí projektu je také online kvíz, který účastníci programu vyplní po shlédnutí jednotlivých dílů, aby si ověřili své znalosti o dané problematice.

Realizátorem projektu Desatero pro primární prevenci je spolek PRESAFE za podpory MŠMT (Projekt č. 2280/2021-3)

Více informací najdete ZDE


Síťování Základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti

Naše škola se zapojila do projektu OPVVV, výzva 10 „Budování kapacit škol“.
Tento projekt je realizován v partnerství se Základní školou Dašice, okres Pardubice.
Obsahem projektu je vybudování sítě spolupracujících základních škol v tématu čtenářské gramotnosti. Vedoucími centra kolegiální podpory jsou Mgr. Hana Dobrozemská a Mgr. et Bc. Klára Ujfaluši ze Základní školy Břidličná.

Projekt byl zahájen 1. 9. 2019 a ukončen bude 30. 9. 2021.


Obědy do škol

Naše škola je zapojená do projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji" - Obědy do škol.
Více informací o projektu naleznete zde.


Ovoce, zelenina a mléko do škol

Školní projekt se skládá z programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, prostřednictvím kterých žákům do základních škol po celé České republice pravidelně a zdarma dodává zdravé svačiny v podobě ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dodávky do škol jsou financovány ze státních prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie.

Cílem projektu je zlepšení stravovacích návyků a tím i zdraví dětí zvýšením spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků.

Leták k projektu najdete ZDE.

Více informací ZDE a ZDE.


Místní akční plán II - rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska

Místní akční plán rozvoje vzdělávání je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008608
Financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
Realizátor: Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
Realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2022

Více informací o projektu naleznete ZDE.

Kontakt

Ředitelka školy:
Mgr. Hana Měráková
Zástupce ředitelky školy:
Mgr. Marcela Štěpaníková

Email:
skola@zsspecrymarov.cz

Tel:
+420 554 212 377,
+420 739 345 292

Telefon školní družina:
+420 731 177 685

Adresa:
Školní náměstí 206/1
Rýmařov, 795 01

Prázdniny šk.r. 2022/23:

Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 až 2. 1. 2023
Pololetní prázdniny: 3. 2. 2023
Jarní prázdniny: 20. 2. až 26. 2. 2023
Velikonoční prázdniny: 6. 4. až 10. 4. 2023
Hlavní prázdniny: od 1. 7. 2023

Naše škola

Ve škole se pobavíte.

Něčemu se naučíte.

A něco vytvoříte.

Nacházíte se zde: Úvod