Nacházíte se zde: Úvod

Informačník:

Nový dotační program BEZPLATNÉ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.
Na základě podmínek programu žádám rodiče aby si na příslušném úřadě vyřídili přes prázdniny potvrzení o pobírání těchto dávek:
- pobírání příspěvku na živobytí,
- pobírání doplatku na bydlení,
- pobírání humanitární dávky dle zákona č. 66/2022 Sb.,
- pobírání dávek pěstounské péče

Stačí jedna z uvedených. V ojedinělých případech lze využít možnost:
- nepříznivá finanční situace rodiny dítěte posouzená 3. stranou (třetí stranou se explicitně rozumí: sociální pracovníci obcí II. a III. typu, OSPOD, ředitel školského zařízení, pracovník pověřený výkonem sociálně právní ochrany dětí nebo multidisciplinární tým). Nutné řešit osobně s ředitelkou školy.

Pro více informací či zodpovězení vašich dotazů mne prosím kontaktujte v dopoledních hodinách v průběhu srpna.

Klub volnočasových aktivit:

Klub bude probíhat dle rozpisu který mají žáci v žákovských knížkách. Případné datazy a informace směřujte na Vedoucí klubu či Ředitelku školy.

Snídaňový klub:

Od ledna 2024 bude snídaňový klub 2x týdně a to vždy v úterý a ve čtvrtek pro všechny přihlášené žáky jak jsme zvyklí.

Obědy:

Přihlašování a odhlašování obědů: Chlebcová Helena tel.: 554 230 185, web střední školy a jejich informace ZDE.

Facebook:

Naše škola má uzavřenou skupinu na facebooku - o přijetí mohou požádat rodiče (zákonní zástupci) i žáci - zde.

Aktuality:

Aktuální dění ve škole můžete sledovat ZDE.

Obrázky:

Projekty do kterých je škola zapojena:


Dotační program Bezplatné stravování ve školách pro školní rok 2024/2025 je financován z projektu

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji, CZ.03.04.01/00/22_026/0003047

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Informační leták ZDE.


Projekt - Podpora rovných příležitostí


DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

Informační leták ZDE.


Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosi s negativními dopady výuk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 na vzdělávání žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.

Informační leták ZDE.


DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Informační leták ZDE.


DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č.2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitální technolodií a vybavení za účelem dálkového studia.

Informační leták ZDE.


Ovoce, zelenina a mléko do škol

Školní projekt se skládá z programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, prostřednictvím kterých žákům do základních škol po celé České republice pravidelně a zdarma dodává zdravé svačiny v podobě ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dodávky do škol jsou financovány ze státních prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie.

Cílem projektu je zlepšení stravovacích návyků a tím i zdraví dětí zvýšením spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků.

Leták k projektu najdete ZDE.

Více informací ZDE a ZDE.


Místní akční plán IV na území Rýmařovska

Cílem projektu MAP IV je úspěšně navázat na dosavadní úspěchy a zkušenosti z realizace předchozích projektů MAP I, II a III a ve spolupráci se všemi zainteresovanými stranami zvýšit kvalitu vzdělávání v ZŠ a MŠ v oblasti Rýmařova.

Více informací o projektu naleznete ZDE.

Kontakt

Ředitelka školy:
Mgr. Marcela Štěpaníková
Zástupce ředitelky školy:
Mgr. Hana Měráková

Email:
skola@zsspecrymarov.cz

Tel:
+420 554 212 377,
+420 739 345 292

Telefon školní družina:
+420 731 177 685

Adresa:
Školní náměstí 206/1
Rýmařov, 795 01

Prázdniny šk.r. 2023/24:

Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2023 až 2. 1. 2024
Pololetní prázdniny: 2. 2. 2024
Jarní prázdniny: 26. 2. až 3. 3. 2024
Velikonoční prázdniny: 28. 3. až 1. 4. 2024
Hlavní prázdniny: od 29. 6. 2024

Naše škola

Ve škole se pobavíte.

Něčemu se naučíte.

A něco vytvoříte.

Nacházíte se zde: Úvod