Nacházíte se zde: Úvod » Studium » Preventivní program

Minimální preventivní program

Sociálně patologické jevy:

 • Šikana a násilí
  • (snaha ohrozit, zastrašit nebo nějak jinak ublížit druhému)
 • Drogy a návykové látky
  • (ovlivňování vnímání a prožívání reality, změna vnitřního naladění čili psychiky)
 • Virtuální drogy
  • (závislost na počítačových hrách)
 • Záškoláctví
  • (úmyslné zameškávání školního vyučování, vyhýbání se škole z vlastní vůle, bez vědomí rodičů)
 • Kriminalita a delikvence
  • (od přestupků ve škole po loupeže a vandalství)
 • Poruchy příjmu potravy
  • (mentální anorexie a bulimie)
 • Sexuální promiskuita
  • (důsledkem může být riziko zdravotní, přenos pohlavních chorob)
 • Xenofobie a intolerance
  • (xenofobie = strach z cizího prostředí, mimo vlastní sociální útvar, základ různých nenávistných ideologií jako je rasismus, intolerance je nesnášenlivost, nedostatek úcty k jiným způsobům chování a jednání - problematika multikulturního soužití)

Typy rizikové chování:

 • chování nebo užívání všech návykových látek, závislost, gambling
 • agrese a šikana, násilí, vandalismus
 • záškoláctví
 • sexuální rizikové chování
 • rasismus a xenofobie, homofobie
 • intolerance, antisemitismus, extremismus
 • negativní působení sekt
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě

Adresář kontaktů poskytovatelů služeb

V rámci školy se můžete obrátit na:

 • Ředitelka školy – Mgr. Hana Měráková
 • Výchovný poradce – Mgr. Marcela Štěpaníková
 • Školní metodik prevence – Mgr. Žaneta Chovancová
 • Společný kontakt do školy:

Policie:

 • Městská policie Rýmařov:

Oblastní metodik preventivních aktivit při PPP Bruntál:

Středisko výchovné péče Bruntál:

Odbor sociálně právní ochrany dětí a mládeže:

Různé linky pomoci:

 • Linka ztracené dítě: 116 000
 • Linka bezpečí: 116 111

Podrobnější informace k problematice nežádoucích společenských jevů, rizikového chování a prevenci naleznete na: www.drogy-info.cz.

Ke stažení:

Stáhnout: Preventivní program

Název souboru: Skolni-preventivni-strategie-na-obdobi-2023.pdf

Velikost souboru: 474,21kb

Preventivní program

Nacházíte se zde: Úvod » Studium » Preventivní program