Nacházíte se zde: Úvod » O škole » Historie školy

Historie školy

Místní národní výbor v Rýmařově již 26. srpna 1946 požádal Zemskou školní radu v Brně o zřízení zvláštní školy. Žádosti bylo vyhověno a Zvláštní škola Rýmařov byla zřízena od počátku školního roku 1946/1947. Vyučování však bylo zahájeno až o půl roku později – 1.února 1947. I přes to je naše škola nejstarší školou tohoto typu na území dnešního okresu Bruntál. Zakladatelem školy, řídícím i učitelem v jedné osobě byl Josef Jeřábek. Škola se nacházela ve stávající budově na Školním náměstí. V roce 1950 budova připadala obecné škole a zvláštní škola se během deseti let několikrát stěhovala, aby se v roce 1960 vrátila na původní místo na Školním náměstí. Budova školy byla opravena a postupně rostl počet tříd.

Ve školním roce 1968/69 začala při škole pracovat školní družina. Ve školním roce 1992/93 byla při zvláštní škole zřízena třída pomocné (nyní speciální) školy. V roce 1995 byla vybudována v těsném sousedství školy dílna a cvičná kuchyně pro potřeby pracovního vyučování. Budovu uvolnilo Město Rýmařov a předalo ji škole k užívání. V roce 2005 proběhla celková rekonstrukce sociálního zařízení ve škole a v přízemí bylo vybudováno bezbariérové prostředí pro děti se zdravotním postižením. V roce 2009 byla zcela rekonstruována sousední budova školní dílny – prostory pro praktickou výuku byly rozšířeny a v doposud nevyužitém podkroví byla vybudována herna školní družiny a další učebna. V roce 2013 byla v hlavní budově školy vyměněna okna a zateplena fasáda.

Do právní subjektivity vstoupila Zvláštní škola Rýmařov 1. ledna 1995. Od roku 2006 se přestal užívat název „zvláštní škola“ a byl nahrazen názvem „základní škola“. Naše škola nyní nese název Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace. Ve škole jsou vyučováni žáci s různým stupněm mentálního postižení, více vadami a autismem. Zřizovatelem školy je od roku 2001 Moravskoslezský kraj.

Nacházíte se zde: Úvod » O škole » Historie školy