Nacházíte se zde: Úvod » O škole » Základní informace

Základní informace

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, je samostatně zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Poskytuje základní vzdělání a základy vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou zde vyučováni žáci s lehkým mentálním postižením. Současně jsou zde vyučováni i žáci ZŠ speciální se středně těžkým mentálním postižením, případně žáci s více vadami, těžkým mentálním postižením, nebo autisté. Škola je úplná s prvním až devátým ročníkem.

Výuka v některých třídách probíhá v odděleních, tzn. že ve třídě jsou současně vyučovány dva, případně i více postupných ročníků. O žáky pečují učitelé (speciální pedagogové) a podle potřeby i asistenti pedagoga.

Obrázky:

Škola poskytuje i zájmové vzdělávání ve školní družině. Při škole je zřízeno jedno oddělení školní družiny. Provoz školní družiny je ve dnech školního vyučování od 11.30 do 15.45 hodin.
Telefon do družiny +420 731 177 685

Nemáme samostatnou školní jídelnu, stravování pro žáky je však zajištěno. Žáci se mohou stravovat v jídelně Gymnázia a Střední odborné školy, Rýmařov, na Divadelní ulici. Pro žáky 1. stupně ZŠ a pro žáky ZŠ speciální je zajištěn pedagogický doprovod.
Telefon do jídelny +420 554 230 185

Nacházíte se zde: Úvod » O škole » Základní informace