Nacházíte se zde: Úvod » Úvod

Informačník:

Klub volnočasových aktivit:

Klub bude probíhat dle rozpisu který mají žáci v žákovských knížkách. Případné datazy a informace směřujte na Vedoucí klubu či Ředitelku školy.

Snídaňový klub:

Pozor změna! Od ledna 2024 bude snídaňový klub opět 2x týdně a to vždy v úterý a ve čtvrtek pro všechny přihlášené žáky jak jsme zvyklí.

Obědy:

Přihlašování a odhlašování obědů: Chlebcová Helena tel.: 554 230 185, web střední školy a jejich informace ZDE.

Facebook:

Naše škola má uzavřenou skupinu na facebooku - o přijetí mohou požádat rodiče (zákonní zástupci) i žáci - zde.

Aktuality:

Aktuální dění ve škole můžete sledovat ZDE.

Obrázky:

Projekty do kterých je škola zapojena:


Projekt - Podpora rovných příležitostí


DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

Informační leták ZDE.


Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosi s negativními dopady výuk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 na vzdělávání žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.

Informační leták ZDE.


DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Informační leták ZDE.


DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č.2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitální technolodií a vybavení za účelem dálkového studia.

Informační leták ZDE.


Desatero pro primární prevenci

Projekt Desatero pro primární prevenci je určený pro žáky druhého stupně ZŠ, studenty SŠ včetně učňovských oborů a víceletých gymnázií. Projekt je založen na 10ti edukativních videoprojekcí o délce
8-12 minut, kdy jednotlivé díly reflektují následující problematiky: šikany a extrémních projevů agrese, stalkingu, domácího násilí, závislostí na alkoholu, závislostí na tabáku, látkové závislosti, nelátkové závislosti, poruchy příjmu potravy, syndrom týraného a zneužívaného dítěte a sebepoškozování. Součástí projektu je také online kvíz, který účastníci programu vyplní po shlédnutí jednotlivých dílů, aby si ověřili své znalosti o dané problematice.

Realizátorem projektu Desatero pro primární prevenci je spolek PRESAFE za podpory MŠMT (Projekt č. 2280/2021-3)

Více informací najdete ZDE


Ovoce, zelenina a mléko do škol

Školní projekt se skládá z programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, prostřednictvím kterých žákům do základních škol po celé České republice pravidelně a zdarma dodává zdravé svačiny v podobě ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dodávky do škol jsou financovány ze státních prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie.

Cílem projektu je zlepšení stravovacích návyků a tím i zdraví dětí zvýšením spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků.

Leták k projektu najdete ZDE.

Více informací ZDE a ZDE.


Místní akční plán III - rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska

Místní akční plán rozvoje vzdělávání je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008608
Financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
Realizátor: Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
Realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2022

Více informací o projektu naleznete ZDE.

Kontakt

Ředitelka školy:
Mgr. Marcela Štěpaníková
Zástupce ředitelky školy:
Mgr. Hana Měráková

Email:
skola@zsspecrymarov.cz

Tel:
+420 554 212 377,
+420 739 345 292

Telefon školní družina:
+420 731 177 685

Adresa:
Školní náměstí 206/1
Rýmařov, 795 01

Prázdniny šk.r. 2023/24:

Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2023 až 2. 1. 2024
Pololetní prázdniny: 2. 2. 2024
Jarní prázdniny: 26. 2. až 3. 3. 2024
Velikonoční prázdniny: 28. 3. až 1. 4. 2024
Hlavní prázdniny: od 29. 6. 2024

Naše škola

Ve škole se pobavíte.

Něčemu se naučíte.

A něco vytvoříte.

Nacházíte se zde: Úvod » Úvod